Informator 2016/2017 dla woj. wielkopolskiego

Nasze kursy i szkolenia odbywają się w szkołach i placówkach wskazanych przez klienta. Jeżeli dojazd do placówki przekracza 50 km do ceny szkolenia dodajemy kwotę za dojazd.

Aby zapisać się na wybraną formę doskonalenia, najlepiej wypełnić formularz zgłoszeniowy na naszej stronie WWW. Można także wysłać do nas pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną załączony do naszej oferty druk. Zgłoszenie znajduje się na końcu naszej oferty, można je także pobrać z naszej strony (zgłoszenie indywidualne / zgłoszenie szkolenia Rady Pedagogicznej).