Nasze Centrum Doskonalenia Nauczycieli ALMA istnieje od 2001 r. Zostało zarejestrowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pod numerem WO-PDN 006/2001. Kadrę naszego Centrum stanowią edukatorzy o bogatym dorobku dydaktycznym i edukacyjnym. Są wśród nich autorzy podręczników i materiałów dydaktycznych, autorzy testów i sprawdzianów, edukatorzy, egzaminatorzy, eksperci, uczestnicy programów NOWA SZKOŁA, KREATOR, NOWA MATURA, TERM, osoby związane z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi oraz międzynarodowymi projektami. Znaczna część osób ma za sobą wizyty studyjne w innych krajach.

Mamy bogatą ofertę przygotowaną dla Rad Pedagogicznych oraz ciekawe szkolenia i warsztaty doskonalące dla osób indywidualnych.

Od 2004 r tworzyliśmy materiały dydaktyczne, pod kątem edukacji matematycznej, pracując w międzynarodowej grupie w ramach projektu Comenius/ Sokrates („Developing Quality in Mathematical Education I”, a obecnie teacher network).

Wychodząc z założenia, że należy uczyć się przez całe życie, kładziemy duży nacisk na własne samokształcenie. Bierzemy udział w konferencjach i szkoleniach tak na terenie kraju, jak i na świecie. Dzięki temu możemy dzielić się swoją wiedzą z uczestnikami naszych spotkań.

Większość zajęć prowadzona będzie metodami warsztatowymi jedynie z elementami wykładu.

Zapraszamy!

Justyna Fryska   Alan Rogerson

Zezwolenie Nr WO-PDN-006/2001

'