mgr Maria Fryska ( * 1951 - † 2011 ) - twórca, dyrektor i wykładowca Centrum Doskonalenia Nauczycieli ALMA - absolwentka matematyki UAM Poznań, edukator nauczycieli uznany przez MEN, specjalizowała się szczególnie w aktywnych metodach pracy i ocenianiu, autorka podręczników i materiałów dydaktycznych – od września 2001 roku zajmowała się jedynie pracą na rzecz Centrum Doskonalenia Nauczycieli ALMA, autorka i realizatorka wielu kursów w tym grantów takich jak Edukator nauczycieli matematyki – grant MEN 1998 r, Ocenianie wspierające – grant 1998 r, 1999 i 2000, Matematyka i ścieżki – grant 2000, Uczymy i oceniamy – grant 2001 r. Ukończyła takie formy doskonalenia jak Nowa Szkoła, Aktywne metody pracy, kalkulatory i komputery. W latach 2000 – 2002 pracowała w grupie twórców wsparcia internetowego do Matematyki 2001. Posiadała IIIº specjalizacji zawodowej. Od 2004 r współtworzyła materiały pod kątem edukacji matematycznej pracując w międzynarodowej grupie w ramach projektu Comenius/ Sokrates („Developing Quality in Mathematical Education I”, a obecnie teacher network)

dr Alan Rogerson - socjolog, historyk i matematyk Studiował w Londynie i Oksfordzie – międzynarodowy konsultant edukacji matematycznej autor wielu publikacji i książek edukacyjnych. Współorganizator projektu Mathematics Education into the 21st Century Project oraz Super Kursu, który rozpoczął swoją działalność od Międzynarodowego Spotkania w Zajączkowie na przełomie czerwca i lipca 2000 roku. W latach 2000 – 2002 był koordynatorem grupy twórców wsparcia internetowego do Matematyki 2001. Od 2004 r wypracowuje materiały pod kątem edukacji matemtycznej pracując w międzynarodowej grupie w ramach projektu Comenius/ Sokrates („Developing Quality in Mathematical Education I”, a obecnie teacher network)

Justyna Fryska - absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Od 2008r. współpracownik w Centrum Doskonalenia Nauczycieli ALMA, zaś od czerwca 2011 roku samodzielnie prowadzi Centrum.